Logga.jpg
Föreningens syfte

Hålla kontakten levande med de som har gått på KTH och de som verkar eller har verkat på KTH

Föreningens medlemmar 

De som har gått på KTH och de som arbetar på KTH

Sekreterare & webb-redaktör

Hans Nihlen 0762 - 033939,  kthx@nihlen.nu

mobil 0734 33 03 94 eller via mail bitte@dc5.net.

Vår verksamhet

Föreningen arrangerar: Föredrag, Studiebesök, Samkväm och Utflykter

Förtroendevalda:

Styrelse: Ordförande Christer Morén, christer.moren@gmail.com, Anna-Christina Borstedt,
Bo Ahnegård, Bo G Hellers, Erik Levlin, Fredrik Medén, Hans Nihlén, Magnus Wålinder,

Patriq Banach, Svante Frid
Svante Frid

Revisorer:  Lars Öjefors, lars@ojefors.se, Inga Birgitta Larsson, suppleant Karsten Larsen

Valberedning: Peter Baeling,  peter.baeling@telia.com, Lars Olof Norén,

Bengt Lund-Jensen, Carin Staudte

Länk till årsmöteshandlingar och inspelat årsmöte 2021

Länk till föredrag. presentationsmaterial och inspelningar